Canvas Spletni referat Slovensko English

Erasmus+

 

Akreditacijska številka: 263920-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2014 – 2020

Erasmus Policy Statement (EPS)

Študentska listina Erasmus+

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo članice Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija ter nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Promocijsko-informativna brošura Erasmus+, v kateri so predstavljeni cilji programa, možnosti, ki jih ponuja širši evropski in nacionalni kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti. Dostopna je na spletni strani nacionalne agencije.

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Možne so naslednje izmenjave:

  • mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 3 do 12 mesecev,
  • mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev (spletni portal za izmenjavo informacij o praksah).

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnosti predhodnega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualna mobilnosti in Erasmus Mundus). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani FOŠ v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

 

Fakulteta omogoča študijsko izmenjavo oziroma sodeluje z naslednjimi fakultetami:

• Madrid Open University (Španija),
• Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),
• Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin (Hrvaška) -
"Predstavitvena brošura/vodnik",
• Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Education (Bolgarija),
• Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy Brașov (Romunija),
• University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška),
• Technical University of Cartagena (Španija),
• Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (Češka),
• Šiauliai University (Litva),
• National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest (Romunija),
• Tecnical University of Košice, Faculty of Economics (Slovaška),
• Cankiri Karatekin University (Turčija),
• Klaipeda University (Litva),
• University of Osijek (Hrvaška).

Mobilnost osebja

Možne so naslednje izmenjave:

Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.

FOŠ ima sklenjene bilateralne sporazume za osebje z naslednjimi tujimi inštitucijami:

• Madrid Open University (Španija),
• Warsaw School of Computer Science (Poljska),
• Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),
• Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb (Hrvaška),
• Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Education (Bolgarija),
• Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy Brașov (Romunija),
• University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška),
• Technical University of Cartagena (Španija),
• Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (Češka),
• Šiauliai University (Litva),
• Faculty of Political Science, University of Marie Curie-Skłodowska, Lublin (Poljska),
• National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest (Romunija),
• Tecnical University of Košice, Faculty of Economics (Slovaška),
• Cankiri Karatekin University (Turčija),
• Klaipeda University (Litva)
• University of Osijek (Hrvaška).

 

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva

 

Strateška partnerstva na področju terciarnega izobraževanja lahko trajajo 2 ali 3 leta in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v terciarnem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v visokošolskem izobraževanju v sodelujočih državah.

 

ERASMUS program 2007-2014 (Vseživljenjsko učenje)